صندوق رفاه و كميته خسارت دانشجويي
 
 
 
 
 
 دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم ( بازپرداخت اقساط وام بعد از تحصیل)
لینک ورود به پورتال دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم     https://bp.swf.ir/ 
 
فرم مشخصات و احراز هویت دانشجو برای دریافت وام بلندمدت وزارت علوم
 
اقدامات لازم برای درخواست وام ازدواج دانشجویی:
 
1)ثبت نام در سامانه ساجد و ارائه مدارک ازدواج در زمان تحصیل به مسئولین صندوق رفاه و تایید درخواست توسط مسئولین صندوق رفاه
2)درصورت نداشتن حساب در بانک قرض الحسنه رسالت ، درخواست عضویت درکانون مربوطه و افتتاح حساب در سامانه mresalat.ir و تایید و  احراز هویت توسط مسئولین صندوق رفاه
3) طبق پیامک سامانه مرآت به نشانیomerat.ir وارد سامانه شده و هزینه اعتبار سنجی خود را پرداخت میکنند
4) تهیه سفته به مبلغ 25میلیون تومان (سفته ها بیش از 4فقره نباشد) و تکمیل روی سفته توسط دانشجو و تکمیل پشت سفته قسمت ضامن/ضامنین توسط یک نفر ضامن که در بانک قرض الحسنه رسالت حساب داشته باشد
نکته: سفته ها فاقد قلم خوردگی باشد و به هیچ عنوان رو و پشت سفته تاریخ زده نشود
5) تکمیل فرم بهبود دهنده توسط متقاضی(دانشجو) و متعهد(ضامن)
6 ) تحویل سفته و فرم به مسئولین صندوق رفاه و ثبت در سامانه مرآت
7) دریافت پیامک" بهبود دهنده شما با موفقیت ثبت شد"
8) ثبت درخواست وام به مبلغ و مدت مشخص شده(200میلیون ریال 36 ماهه) در اینترنت بانک یا همراه بانک و امضای قرار داد تسهیلات
نکته :  دریافت رمز اینترنت بانک و همراه بانک از طریق پیشخوان مجازی رسالت (pishkhan.rqbank.ir)
 
***لینک ورود به سامانه ساجد جهت ثبت نام وام های بانک ملی ، مهر و رسالت https://sajed.iau.ir/Education/Students/StudentRegistration
 
 توجه توجه:
 
 ثبت وام درپرونده دانشجو اززمان درخواست وام تا تکمیل مدارک وثبت درآموزشیار حدود دوماه زمان می برد بنابراین دانشجویان  دوماه مانده به ثبت نام ویادوماه مانده به امتحانات تقاضای وام های  سامانه ساجد ووزارت علوم رابنمایند.
 
بخشنامه بیمه حوادث دانشجویی