تاريخچه
مقدمه
شهرستان كاشان با قدمت تاريخي 7000 ساله مهد تمدن كهن، با سابقه طولاني در صنايع متنوع و افتخار پرورش شخصيت هاي بزرگ علمي در رشته هاي مختلف در طول تاريخ، مشهور به دارالمومنين و بزرگترين شهر استان اصفهان پس از شهر اصفهان است.
بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد كه حتي آغاز صنعتي شدن در كشور با شكل گيري صنعت نساجي در كاشان و شهر ري بوده و سه ويژگي بارز صنعت، گرايش عميق مذهبي و پرورش دانشمندان رشته‌هاي مختلف از امتيازات تقريبا منحصر به فرد اين شهرستان است.

ضرورت تشكيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
توجه به نكات مذكور در مقدمه مي تواند در كنار موارد ذيل ضرورت تشكيل دانشگاه آزاد اسلامي در كاشان را تبيين نمايد :
1- تغيير استراتژي آموزشي عالي از نخبه پروري و انحصار آن به قشر محدود نخبه يا برخوردار كشور به استراتژي توسعه آموزش عالي به عنوان حق عموم مردم در هر نقطه از كشور
2- پتانسيل هاي ممتاز شهرستان نظير سابقه طولاني در صنعت و علم ، وجود واحدهاي متعدد ، متنوع و گسترده صنعتي ، وجود قشر تحصيل كرده در رشته هاي مختلف ، امكان جذب نيروهاي فارغ التحصيل و متخصص ، دسترسي به شهرهاي بزرگ تهران و اصفهان و...
3-ناكافي بودن مراكز آموزش عالي موجود در بدو تشكيل دانشگاه آزاد اسلامي كاشان كه منحصر به يك مدرسه عالي با سه رشته دبيري و يك آموزشكده فني با چند رشته كارداني مي گرديد و در عين حال نياز گسترده مردم
4- ايجاد يك دانشگاه اسلامي و مردمي در راستاي اجراي فرمان امام مبني بر واگذاري امور به مردم با توجه صيغه مذهبي و روحيه مشاركت فعال در امور خير مردم متدين كاشان.

تشكيل هيات موسس
با هماهنگي شفاهي انجام شده با رياست دانشگاه آزاد اسلامي جناب آقاي دكتر جاسبي طي تابستان 1363 و تقريبا در همان اوايل شكل گيري دانشگاه آزاد اسلامي در كشور امام جمعه فقيد شهرستان آيت اله يثربي ، دكتر سربلوكي از اساتيد فرهيخته دانشگاه تهران ، فرماندار وقت شهرستان و تعدادي ديگر طي جلسه اي به عنوان هيات موسس هسته اوليه واحد كاشان را تشكيل داده و ضمن توافق و تعهد حداقل هاي هيات امناي دانشگاه آقاي دكتر سربلوكي را به عنوان مسئول راه اندازي واحد كاشان پيشنهاد دادند كه با دستور كتبي دكتر جاسبي وي مامور به اين امر مهم گرديدند .

آغاز فعاليت هاي آموزشي
مهر ماه سال 63 آقاي مهندس قرائتي مدير عامل محترم كارخانجات مخمل و ابريشم كاشان آموزشگاه شركت را جهت انجام آغاز فعاليت هاي آموزشي دانشگاه در اختيار قرار داده و تدريجا با مساعدت هاي بيشتر ، بخشي از باشگاه مخمل به دانشگاه اختصاص داده شد . در اين مجموعه كه داراي چهار اتاق بود از يكي از آنها به عنوان قسمت اداري و مالي و سه اتاق ديگر به عنوان كلاس بهره برداري شده و جهت انجام امور آموزشي نيز يك دستگاه كانتير خريداري شد كه در حياط باشگاه در مجاورت اتاق هاي صدرالذكر مستقر گرديد .
با توجه به امكانات ياد شده با پذيرش 170 دانشجو در سه رشته كارشناسي عمران ، كارشناسي تكنولوژي نساجي و كارداني حسابداري اولين فعاليت هاي آموزشي دانشگاه آغاز شد . توسعه رشته ها با رياست مهندس ثابت كه در آن زمان به عنوان معاون آموزشي دكتر سربلوكي بود و تا سال 76 به مدت 12 سال رياست واحد را بر عهده داشتند دنبال شد. البته به جهت محدوديت فضاي آموزشي مكان ياد شده بسياري از كلاسهاي درس نظري با استفاده از فضاي دبيرستانها طي نوبت عصر، كلاسهاي عمومي نظير اخلاق اسلامي در مسجد قائميه كاشان تشكيل شده و از ظرفيت خالي هنرستانها نيز جهت برگزاري كلاسهاي عملي مثل نقشه كشي و غيره استفاده مي شد .
در سال 1364 نيز با پيگيريهاي بعدي رشته هاي كارشناسي ادبيات و مهندسي مكانيك با گرايش سيالات به رشته‌هاي موجود اضافه شد .
 
احداث و راه اندازي ساختمان دانشگاه آزاد اسلامي نبش چهارراه آيت الله كاشاني
با پيگيري و وساطت امام جمعه فقيد شهرستان آيت اله يثربي در سال 1364 زميني به مساحت تقريبي 600 متر در بهترين نقطه تجاري و در واقع در مركز شهرستان كاشان در مجاورت چهارراه آيت اله كاشاني توسط يكي از خيرين بنام حاج آقاي محمد اصفهانيان وقف دانشگاه آزاد اسلامي كاشان گرديده و عمليات اجرايي احداث اولين ساختمان ملكي دانشگاه در اين زمين به زيربناي تقريبي 2000 متر با بيش از 20 اتاق به عنوان كلاس ، آزمايشگاه و فضاي اداري آغاز گرديد .
در سال 1366 ساختمان ياد شده به بهره برداري رسيده و در كنار باشگاه مخمل و ابريشم كاشان جهت تشكيل غالب كلاسها و برخي از كارگاههاي فني، كتابخانه و سايت كامپيوتر از آن استفاده مي شد .
از اين ساختمان تا سال 1372 كه دانشگاه به سايت اصلي واقع در محل فعلي منتقل شده مورد استفاده قرار گرفته و در اوج بهره برداري از آن تا حدود 1500 نفر دانشجو را خدمات مي دادند .
البته به جهت محدوديت فضاي مزبور از يك طرف و قرار گرفتن در شلوغ ترين نقطه ترافيكي شهر از طرف ديگر بعدها مورد استفاده هاي ديگر نظير خوابگاه و ... قرار گرفت .
 
خريد مجموعه كارگاهي جهان صنعت
با عنايت به اينكه غالب رشته هاي داير شده در واحد كاشان فني و مهندسي بوده (مهندسي مكانيك ، مهندسي عمران ، و مهندسي نساجي ) و در عين حال دانشگاه فاقد امكانات واقعي كارگاهي مشتمل بر تجهيزات و ماشين آلات مناسب بودند ، رياست وقت دانشگاه آقاي مهندس ثابت به دنبال بررسي و يافتن راه حل مناسبي براي رفع اين نقيصه برآمدند . طي همين بررسي ها بود كه در تابستان سال 1366 اطلاع يافتند شركت جهان صنعت با كليه امكانات منقول و غير منقول كارگاهي در معرض فروش قرار گرفته است . قيمت تعيين شده براي شركت مزبور 52000000 ريال بود در حالي كه حتي دانشگاه در آن زمان وجهي براي پرداخت حقوق كاركنان كه در حدود 40000000 ريال بود نداشتند .
با توسل بر امام زمام عج نسبت به خريد اقساطي شركت مزبور اقدام شده و تا سال 1372 كه سايت اصلي دانشگاه به بهره برداري رسيد از مجموعه صدرالذكر جهت داير نمودن كارگاهها و آزمايشگاههاي رشته مكانيك ، عمران و نساجي استفاده مي شد . علاوه بر آن از اين مجموعه در مواردي طي چند سال علاوه بر استفاده جهت امور آموزشي دانشگاه ، در راستاي ساخت لوازم و تجهيزات مورد نياز واحد كاشان و حتي ديگر واحدها نظير يزد ، نجف آباد ، خميني شهر و اراك نيز بهره برداري مي شد .
تملك و بهره برداري از مجموعه كارگاهي صدرالذكر از جمله نكات مثبت واحد بود كه باعث شد سه رشته ياد شده در همان ابتداي فعاليت واحد كاشان مورد تصويب قطعي قرار گيرد .
 
تصويب و راه اندازي كارشناسي حسابداري
در سال 1369 واحد كاشان با عنايت به اينكه از همان دوران آغاز فعاليت هاي خود كاردانـي حسابداري را داير كرده و در اين زمينه تجربه كافي در جهت پرورش نيروهاي مالي سازمانها، شركتها و ادارات مختلف كسب كرده بود رشته كارشناسي حسابداري را تاسيس كرد. البته كلاسهاي اين رشته دانشگاهي نيز عمدتا تا سال 1372 در محل باشگاه مخمل و ابريشم تشكيل مي گرديد .
 
تملك و راه اندازي سايت اصلي دانشگاه
با عنايت به وضعيت و امكاناتي كه در قسمتهاي قبلي ذكر شد ، برگزاري كلاسها، تداوم و توسعه فعاليت هاي آموزشي در مجموعه امكانات موجود يعني باشگاه مخمل و ساختمان چهارراه آيت اه كاشاني ميسور نبود از جمله مشكلات به جود آمده عبارت بودند از :
1- پراكندگي مجموعه امكانات اجاره اي و ملكي دانشگاه در سه محل كاملا از هم متمايز و مشكلات نظارتي ، پرسنلي و ...
2- ناكافي بودن مجموعه امكانات موجود به جهت افزايش تعداد دانشجويان دانشگاه به تعداد حدود 1500 نفر
3-وقوع ساختمان اصلي ملكي دانشگاه در شلوغ ترين نقطه ترافيكي شهر (چهارراه آيت اله كاشاني) كه در كنار عدم برخورداري از پاركينگ خودروها عملا دسترسي به واحد و امور جاري را غالبا با مشكل مواجه مي‌ساخت .
4- فقدان محل مناسب براي استراحت و تجمع دانشجويان در ساعات قبل و بعد از كلاسها و گلايه ها و بعضا برخورد اماكن و نهادها و مسئولين شهري
5- نياز به توسعه در يك فضاي گسترده تر و در عين حال ايجاد يك مجموعه منسجم با توجه به مسائل فوق الذكر بود كه مسئولين دانشگاه با مساعدت‌هاي كم نظير امام جمعه فقيد حضرت آيت الله يثربي(ره) و ديگر مسئولين محترم شهرستان نظير سازمان زمين شهري و ديگران براي خريد زميني چند هكتاري براي اختصاص به سايت اصلي دانشگاه ، اقدام نمودند.
در نتيجه اين تلاشها زميني به مساحت 21 هكتار در بلوار قطب راوندي (كيلومتر 5/3 جاده قديم كاشان – قم) جنب دانشگاه و بيمارستان شهيد بهشتي خريداري شد . البته در سال 1381 با خريد 32 هكتار زمين هاي مجاور از اشخاص حقيقي و اضافه كردن به 21 هكتار ياد شده در مجموع سايت دانشگاه به مساحت فعلي 53 هكتار بالغ گرديد .
بعدها با تلاشهاي انجام شده و پيگيريها معاونت اداري و مالي واحد اسناد مالكيت سايت به عنوان سند دست اول به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان تحصيل گرديده و امكان تصرفات عدواني يا هرگونه ادعايي نسبت به اين گونه زمين ها را منتفي ساخت .
در سال 1370 با پيگيريهاي مسئولين دانشگاه مهندس جمالي نماينده محترم شهرستان در مجلس شوراي اسلامي مبلغ قابل توجهي به عنوان قرض الحسنه در اختيار دانشگاه قرار داد كه از اين مبلغ جهت آغاز عمليات اجرايي ، احداث ساختمانهاي آموزشي استفاده شد .
در سال 1372 بخشي از آن به بهره برداري رسيده و و به همين جهت در يك فرآيند تدريجي (طي دو نيمسال) كليه كلاسها، كارگاهها و آزمايشگاهها به اين ساختمان منتقل گرديد .
البته اين ساختمانها با كاربري نهايي كارگاهي بنا شده ولي با پارتيشن بندي اوليه كلاسهاي تئوري نيز به جهت محدوديت فضاي آموزشي اختصاص يافتند . در حال حاضر از بخشي از اين ساختمان به عنوان كارگاهها و بخشي ديگر نيز به عنوان مجموعه آموزش متمركز استفاده مي گردد كه با به بهره برداري رسيدن دانشكده جديد تحصيلات تكميلي و علوم انساني انتظار مي رود صرفا به كاربري اصلي منحصر گردد.
احداث دانشكده فني و مهندسي
از سال 72 احداث دانشكده فني و مهندسي در 3 طبقه و با زيربناي نزديك به 7000 متر مربع آغاز گرديده و ظرف كمتر از يكسال به بهره برداري رسيده و دانشجويان فني و مهندسي در رشته هاي مكانيك ، نساجي و عمران به اين دانشكده منتقل گرديدند. در حال حاضر علاوه بر استقرار رشته هاي ياد شده در اين دانشكده ، سايت اصلي كامپيوتر، كتابخانه و بخش مرجع، دارالقران، دفتر فرهنگ اسلامي تشكل هاي دانشجويي نيز در اين دانشكده مستقر بوده و حدود نيمي از دانشجويان فعلي را پوشش مي دهد .
احداث دانشكده برق و كامپيوتر
در سال 1376 پس از مهندس سيد علي ثابت كه 11 سال رياست واحد كاشان را عهده دار بود و در شكل گيري و توسعه اوليه دانشگاه نقشه محوري داشتند ، مهندس سيد عباس حسيني به رياست واحد انتخاب شدند . وي با عنايت به نياز به فضاي آموزشي و توسعه رشته ها اقدام به احداث دانشكده برق و كامپيوتر با زيربناي تقريبي حدود 6500 متر مربع نمودند و با تلاش شبانه روزي مسئولين از جمله رئيس واحد و معاونت اداري و مالي وقت آقاي سيد علي لاجوردي ظرف حدود 6 ماه دانشكده ياد شده احداث و به بهره برداري رسيد.
با بهره برداري از دانشكده صدرالذكر رشته هاي كارداني برق، كارشناسي نرم افزار و سخت افزار كامپيوتر، كارداني و كارشناسي حسابداري ، كارداني و كارشناسي ادبيات فارسي به اين ساختمان منتقل گرديد و با تصويب رشته هاي جديد، افزايش دانشجو تعداد دانشجويان دانشگاه به بيش از دو برابر يعني حدود 3000 نفر بالغ گرديد.
احداث مجموعه رفاهي
با عنايت به توسعه دانشگاه و نياز به امكانات رفاهي در سايت اصلي در زمينه احداث مجموعه امكانات رفاهي مشتمل بر خوابگاه، ورزشگاه، سلف سرويس اقدامات تدريجي صورت گرفت:
الف) ورزشگاه
ب) خوابگاهها
ج) سلف سرويس
 
محوطه سازي و توسعه فضاي سبز
از سال 79 با تصدي مسئوليت آقاي سيدعلي لاجوردي به عنوان معاونت اداري و مالي و قائم مقام واحد و با پي گيري هاي مستمر وي ايجاد فضاي سبز و محوطه سازي در برنامه كارهاي دانشگاه قرار گرفت و تدريجا حدود 60 هزار متر فضاي سبز مشتمل بر چمن، درخت زيتون ، سرو و... در محوطه دانشگاه شكل و روحي تازه به دانشگاه بخشيد و محوطه سازي، خيابان كشي، احداث ديوار دور دانشگاه و.... با مساحت قابل توجه ايجاد و به بهره برداري رسيد.
تاریخ به روز رسانی:
1393/08/17
تعداد بازدید:
28904
Powered by DorsaPortal