مدير مالي
مدير مالي :
نام : محبوبه صباغيان
محل كار : دانشكده تحصيلات تكميلي
تلفن داخلي :766
 
شرح وظايف :
• مشاركت در تصميم گيريهاي مربوط به حل مشكلات و تعيين خط مشي دانشگاه از بعد مالي
• نظارت بر اجراي صحيح كليه مقررات ، دستورالعمل ها و روشهاي مصوب مالي و معاملاتي
• شركت در جلسات بودجه و همكاري لازم به منظور تهيه بودجه ساليانه دانشگاه
• اعمال نظارت مالي بر ثبت ، نگهداري و كنترل موجودي كالا و دارائي ها
• برنامه ريزي جهت بستن حساب ها در پايان سال مالي و تهيه گزارش هاي مالي مورد نياز جهت ارائه به مراجع ذيربط
• هماهنگي امور مالي با ساير واحد هاي دانشگاه از نظر مسائل مالي
• تهيه صورتهاي مالي دانشگاه وفق برنامه سازمان مركزي
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/09
تعداد بازدید:
18184
Powered by DorsaPortal