دفتر طرح و برنامه
مسئول: احمدرضا كوچكي
اهم فعاليتهاي دفتر طرح و برنامه و بودجه واحد:
• تنظيم نظام رشد و توسعه دانشگاه با توجه به سياست ها و برنامه هاي اعلام شده از سوي هيأت رئيسه دانشگاه وهيات امناي استاني وسازمان مركزي.
• برنامه ريزي، بررسي و تدوين برنامه هاي توسعه دانشگاه.
• برنامه ريزي، بررسي و تدوين پيش بيني بودجه سالانه دانشگاه.
• نظارت و ارزيابي عملكرد سالانه برنامه و بودجه دانشگاه.
• نظارت بر عملكرد پژوهشي و حسابرسي بودجه پژوهشي سالانه واحد.
• نظارت بر صندوق پژوهشي واحد.
• پيگيري موضوع متنوع سازي منابع درآمدي دانشگاه (غير از شهريه).
• ارزيابي و رتبه بندي واحد.
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/20
تعداد بازدید:
12186
Powered by DorsaPortal