كارگزيني كاركنان
اداره کارگزینی کارکنان
نام : آقای حمیدرضا خان زاده
محل کار : دانشکده تحصیلات تکمیلی
تلفن داخلی : 130
 
شرح وظایف :
  • انجام کلیه امور استخدامی از قبیل ارتقاء گروه، انتصاب، انتقال، ماموریت، مرخصی، از کارافتادگی، بازخرید و امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان
  • صدور احکام استخدامی و کارگزینی کارکنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه
  • همکاری در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای کارکنان
  • نظارت بر ورود و خروج کارکنان
  • نظارت بر ثبت مرخصی و ماموریت ساعتی، ثبت مرخصی روزانه و ماموریت روزانه کارکنان
  • صدور احکام ماموریت کارکنان
  • دریافت و بررسی نامه های واصله مربوط به امور کارکنان، پاسخ گویی به نامه های مذکور و ضبط و بایگانی
  • تهیه لیست کارکرد، اضافه کاری، کارآیی و ... پرسنل و ارسال به امور مالی جهت پرداخت حقوق و دستمزد
  • شرکت در جلسات که به نحوی با امور اداری و کارگزینی در ارتباط باشد و تهیه گزارش برای مقام مافوق
  • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/19
تعداد بازدید:
15391
Powered by DorsaPortal