اداره برنامه ریزی آموزش
اداره آموزش
 
نام: مهندس علي خباز
محل كار:ساختمان تحصيلات تكميلي
شماره تلفن داخلي:149

وظايف و اختيارات
-ثبت نام با تاخير.
- ثبت نام دانشجويان ميهمان از واحدهاي ديگر.
- ثبت و بررسي دروس ميهماني براي واحدهاي ديگر.
- تسويه حساب و بررسي پرونده دانشجويان انتقالي به واحدهاي ديگر.
- وصول و بررسي پرونده دانشجويان انتقالي از واحدهاي ديگر.
- بررسي درخواست دانشجويان ميهمان و انتقالي از واحدهاي ديگر.
- بررسي درخواست وضعيت دانشجويان متقاضي ميهمان و انتقال به واحدهاي ديگر.
- بررسي درخواست مرخصي دانشجويان واحد و صدور مرخصي ايشان.
- بررسي وضعيت سنوات دانشجويان واحد و مكاتبات با نظام وظيفه و سازمان مركزي در اين خصوص.
- بررسي وضعيت تحصيلي كليه دانشجويان از نظر ماده 46 آيين نامه آموزشي.
- مكاتبات مربوط به كميسيون موارد خاص آموزشي.
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/20
تعداد بازدید:
19690
Powered by DorsaPortal