اداره امتحانات
 اداره امتحانات
 
نام: اکبر بیابانی                                                                
محل کار:ساختمان تحصیلات تکمیلی
شماره تلفن داخلی:778
 
وظایف اداره امتحانات
- برنامه ریزی برای امتحانات میان ترم و پایان ترم هر نیم سال تحصیلی با توجه به تقویم آموزشی و فضای موجود در واحد
- برگزاری امتحانات میان ترم با همکاری و مشارکت کارشناس گروه آموزشی
- برگزاری امتحانات پایان ترم با نظارت اداره امتحانات و مسئولیت برگزاری توسط کارشناس گروه آموزشی
- بررسی، تنظیم و ضبط صورت جلسات امتحانی هر نیم سال
- تکثیر سوالات امتحانی هر نیم سال با حضور مسئول حراست واحد تحت تدابیرامنیتی در قرنطینه واحد
-اعلام نمرات امتحانی برای مشاهده دانشجویان (منظور نمرات اولیه است)
-جمع آوری تقاضای تجدید نظر دانشجویان برای هر درس و ارائه به مدرس مربوط
-پیگیری نمرات نهایی اساتید و وصول و ارسال آن جهت ثبت
-ضبط نمرات هر درس و هر رشته با ضوابط خاص و منظم
-جمع آوری تخلفات امتحانات و ارسال جهت بررسی در کمیته انضباطی دانشگاه
-پاسخ مراجعین به اداره امتحانات در خصوص مسائل گوناگون مربوطه
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/22
تعداد بازدید:
18897
Powered by DorsaPortal