دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور
logo titlefa title
home
دفتر رياست واحد
مسئـول دفتـر ريـاست
ابراهيم شبان زاده
داخلي :704- 702
مسئول دفتر عضوي از مجموعه دانشگاه است كه در برقراري، حفظ و بهبود ارتباطات ميان رياست و كارمندان و مراجعه كنندگان نقش راهبردي دارد و در جايگاه شغلي خود نمايانگر وجهه دروني و بيروني دانشگاه مي باشد و مهمترين پل ارتباطي حوزه رياست در داخل و بيرون از دانشگاه مي باشد و مسئوليت برنامه ريزي كليه برنامه هاي رياست محترم واحد در دانشگاه و خارج از دانشگاه را بر عهده دارد و مهمترين وظايف ايشان به شرح ذيل مي باشد.

كارشناس روابط عمومي
 •  برنامه ريزي و تنظيم امور دفتر رياست
 •  تنظيم برنامه سفر (ماموريت)،ديدارها، جلسات و مذاكرات رياست
 •  پيگيري دستورهاي صادره و گزارش نتايج آن به رياست
 •  گشايش پاكت نامه هاي رسيده و تنظيم كارتابل جهت صدور دستور رياست محترم
 •  تفكيك و ارجاع نامه هاي پاراف شده به قسمت هاي مربوطه
 •  تايپ نامه هاي مربوط به دفتر
 •  بايگاني نامه‌ها، صورتجلسات و بخشنامه هاي مربوط به دفتر
 •  هماهنگي هاني لازم با قسمتهاي داخلي دانشگاه و همچنين ادارات خارج از دانشگاه، دبيرخانه منطقه و سازمان مركزي دانشگاه
 •  اخذ مجوز ماموريت همكاران از منطقه و هماهنگي با دفتر معاونت محترم اداري مالي
 •  دريافت و ارسال فاكس هاي مربوط به دفتر
 •  جمع آوري آمار، گزارش ها، تنظيم و پاسخگويي به نامه هاي داخلي و خارج از دانشگاه
 •  اخذ آيين نامه ها و بخشنامه هاي آموزشي، دانشجويي، اداري و مالي از طريق سايت به طور روزانه
 •  اخذ نامه هاي منطقه از طريق سايت منطقه و ارجاع به رياست محترم جهت صدور دستور
 •  پاسخگويي به ارباب رجوع
تاریخ به روز رسانی: 1396/08/30
تعداد بازدید: 18890
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal